ارجاع پرونده‌های «9 دی» و «وطن امروز» به دادگاه

هیأت نظارت بر مطبوعات

جلسه امروز دوشنبه - 4 آبان ماه - هیات نظارت بر مطبوعات با حضور اکثریت اعضا بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت.

به گزارش بخش رسانه ایسنا به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در این جلسه مقرر شد به روزنامه‌ «وطن امروز» بابت درج مطلبی با عنوان "چه کسی بود صدا زد سیمان؟" منتشرشده در تاریخ ۲۶ مهرماه تذکر داده شود و پرونده روزنامه به دادگاه ارجاع شود.

همچنین به هفته نامه «۹دی» بابت مطلبی با عنوان "این رای مخدوش است" منتشرشده در تاریخ ۲۵ مهر تذکر داده شود و پرونده نشریه به دادگاه ارجاع شود.

بنابراین گزارش در این جلسه مقرر شد به دوماهنامه "چشم انداز ایران" بابت درج مطلبی با عنوان " چرا ملی؟ چرا مذهبی؟" تذکر داده شود و پرونده نشریه به دادگاه ارجاع شود.

انتهای پیام

کد N1003718

خواندنی از سراسر وب