واکنش افخم به دستگیری تبعه ایرانی در آمریکا

مرضیه افخم

سخنگوی وزارت امور خارجه حکم صادره برای آقای مظفر خزاعی تبعه ایرانی زندانی در امریکا را کاملا ناعادلانه و اقدام دولت امریکا در دستگیری و زندانی کردن اتباع ایرانی بدلایل واهی و بی پایه را غیر قابل قبول خواند.

کد N1003178