فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر بیش از ۳۰ روستا در حومه حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری توانستند کنترل بیش از ۳۰ روستا را در حومه حلب به دست بگیرند.

فیلم/ کنترل ارتش سوریه بر بیش از ۳۰ روستا در حومه حلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری توانستند کنترل بیش از ۳۰ روستا را در حومه حلب به دست بگیرند.

کد N1002970