رئیس جمهور در ظهر عاشورا چه کرد؟/ این تصاویر را ببینید

کد N1001766