موسوی تبریزی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می شود

تسنیم نوشت: موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم از ابتدای آبان ماه ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را بر عهده می گیرد.

پیش از این محمد غریبانی دبیر مجمع اسلامی مهندسین کشور از اول مردادماه به مدت سه ماه ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را عهده‌دار بود. براساس آیین‌نامه داخلی، ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هر سه ماه یک بار تغییر می‌کند.

27213

کد N1001629