کاهش تمایل انگلیسی ها به حضور در اتحادیه اروپا

سیاسی

نتایج یک نظرسنجی نشان داد نیمی از مردم انگلیس خواهان ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا هستند که این میزان نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نتایج نظرسنجی از مردم انگلیس نشان داد حدود نیمی از مردم این کشور با ادامه حضور ین کشور در اتحادیه اروپا موفق هستند که البته این میزان نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی توسط موسسه ایپوسوس معلوم شد که بیش از نیمی از مردم کشور انگلیس خواهان باقی ماندن کشورشان در جمع کشورهای اتحادیه اروپا هستند. بیش از ۵۲ درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی از عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا رضایت دارند.

نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده که قرار است انگلیس در خصوص ادامه عضویت خود در اتحادیه اروپا در پایان سال ۲۰۱۷ همه پرسی برگزار کند.

از عمده دلایلی که گفته می شود انگلیس را در مورد جدایی از اتحادیه اروپا مصمم کرده بحران مهاجران سوری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که قوانین این اتحادیه کشورهای عضو را ملزم به حمایت از مهاجران می کند.

نظرسنجی های مشابهی در ماه گذشته نشان می داد ۶۱درصد انگلیسی ها با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا موافق هستند. طبق وعده دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس قرار است این کشور در سال ۲۰۱۷ همه پرسی سراسری برای ماندن یا جدایی از اتحادیه اروپا برگزار کند. 

کد N1000467