السبسی:

دستاوردهای بزرگی در زمینه امنیتی داشته ایم

سیاسی

رئیس جمهوری تونس با اشاره به دستاوردهای شگرف کشورش در زمینه امنیتی به تشریح چالش های موجود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، الباجی قائد السبسی رئیس جمهوری تونس گفت: تونس دستاوردهای بزرگی در زمینه ثبات امنیتی در کشور به دست آورده است.

وی افزود: این دستاوردها در زمینه امنیتی، اطمینان خاطر شهروندان تونسی را به دنبال داشته است.ما شبانه روز با بازماندگان گروه های تروریستی در ستیز هستیم به ویژه که اوضاع منطقه ای نابسامان و هرج و مرج در همسایه جنوبی ما وجود دارد.

السبسی تاکید کرد: سفر من به اردن در راستای فعال کردن روابط تونس با کشورهای عربی صورت می گیرد.سفرهای مشابهی به کشورهای حوزه خلیج(فارس) نیز صورت خواهد گرفت.

وی افزود: تونس با چالش های مهمی از جمله امنیتی و اقتصادی روبرو است.

السبسی بر اهمیت پیش نویس آشتی اقتصادی که اعتماد را به سرمایه گذاری برمی گرداند تاکید کرد.