تنها راه پیش روی فلسطینیان

فلسطین

دادن مجوز به تندروهای شهرک نشین برای حضوردرمحوطه مسجد قدس با چه هدفی صورت گرفت؟ در حالی که ناتانیاهو از عواقب آن آگاه بود.او و کابینه امنیتی اش از اواسط سپتامبر می دانستند گروه های تندرو یهودی بافراخوان جمعیت موسوم به "اتحادیه سازمان های معبد" زیر چتر حمایتی دو عضو تندرو کابینه "نفتالی بنت" و آیلت شاکد" برنامه شرورانه ایی را برای روزهای 8 تا 12 اکتبر جهت ورود به محوطه مسجدالاقصی و تحریک فلسطینیان تدارک دیده اند.

اقدامات اسرائیل در قبال شهروندان فلسطینی و بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به آن شرم آورانه است. تاسف از این بی تفاوتی تنها به دلیل روش های به کار گرفته شده ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان نیست، بلکه سکوت و بی توجهی که اکنون مشاهده می شود به مجوزی برای تشدید خشونت علیه شهروندان فلسطینی از سوی دولت و ارتش اسرائیل تعبییر شده. مروان برغوثی عضو زندانی جنبش فتح و از رهبران برجسته فلسطینی از درون زندان "هداریم"با ارسال مقاله ایی به روزنامه بریتانیایی گاردین که دوشنبه هفته گذشته انتشار یافت با اشاره به قصور جامعه بین الملل در پرداختن به علل ریشه ای خشونت ها یادآورشده" هر دولتی در سراسر جهان این حقیقت ساده را می داند مشکل واقعی این است که اسرائیل اشغالگری را به صلح ترجیح داده است".
اما در تحولات کنونی آنچه به یک سوال و ابهام بس بزرگ تبدیل شده، ماهیت و چرائی غیر قابل کنترل اعتراضات جاری فلسطینیان است که بیم گسترش اعمال جنایات جنگی ارتش اسرائیل علیه مردم را به شدت افزایش داده . موج اعتراضات جاری که ظاهرا به سمت شروع انتفاضه سوم پیش میرود و به قیام "چاقو "شهرت یافته بر خلاف انتفاضه های سالهای 1987 و 2000؛رهبران فلسطینی اعم از دولت آقای محمود عباس یا گروه هایی مانند حماس و جهاد اسلامی، ظاهرا کنترلی بر آن ندارند.همین موضوع از یک جنبه بسیار مهم سبب نگرانی مجامع بین المللی و مدافعان حقوق بشر را فراهم آورده، چراکه تل آویو به بهانه کنترل شرایط، دست ارتش و شبه نظامیان مسلح شهرک نشین های یهودی برای به کار گیری خشونت بی حدو حصرعلیه معترضان فلسطینی باز گذاشته است. اما به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی خاورمیانه شروع موج جدید خشونت ها نکته ایی نبوده که تل آویو نتوانسته باشد آن را پیش بینی کند. نگاهی به کارنامه و رویه های سیاسی ناتانیاهو و کابینه امنیتی اسرائیل که جز ماجراجوئی در عرصه بین المللی ؛جنگ طلبی در خاورمیانه و ترویج خشونت های عمومی قومی و مذهبی داخلی چیزی در آن دیده نمی شود، به خوبی نشان میدهد به دلیل شکست های پی در پی داخلی و بین المللی، از مدتها پیش آنها به دنبال ایجاد بحرانی برای فرار از این شکست ها بوده اند.ناتانیاهو از یک سو پس ازعدم موفقیت در برهم زدن توافق جامعه بین المللی با ایران بر سر برنامه اتمی واز سوی دیگرایجاد زمینه ایی برای گسترش غیر قانونی شهرک های یهودی نشین و تصاحب اراضی فلسطینیان ،خصوصا ساخت حدود 7500 خانه یهودی نشین درقدس شرقی به دنبال بهانه ایی فرا فکنی ،تولید ناامنی و سرکوب فلسطینیان به خصوص در اراضی 67 را سرلوحه اقدامات خود قرار داد. دادن مجوز به تندروهای یهودی برای حضوردرمحوطه مسجد قدس با چه هدفی صورت گرفت؟ در حالی که از عواقب آن آگاه بود.ناتانیاهوو کابینه امنیتی او از اواسط سپتامبر می دانستند گروه های تندرو یهودی بافراخوان جمعیت موسوم به "اتحادیه سازمان های معبد" زیرچتر حمایتی دو عضو تندرو کابینه "نفتالی بنت" و آیلت شاکد" برنامه شرورانه ایی را برای روزهای 8 تا 12 اکتبر جهت ورود به محوطه مسجدالاقصی و تحریک فلسطینیان تدارک دیده اند. واکنش طبیعی فلسطینیان چیزی نبود که ناتانیاهو نتوانند آن را پیش بینی کند. دستکم تجربه موج دوم وخونین انتفاضه سال 2000که با حضور آریل شارون در مسجد قدس آغاز شد در برابر آنان قرار داشت.اما از آنجا که ایجاد بحران و تنش به یک نیاز روحی و روانی برای ناتانیاهو تبدیل شده، نه تنها چشمان خود را روی این فراخوان بست ؛بلکه با اعزام نظامیان در صبح روز شانزدهم و استقرار آنها در ورودی های مسجد عملا مشوق مهاجمان گردید.ناتانیاهو اقدامات سرکوبگرانه واعمال خشونت تا به انتها علیه فلسطینیان را دفاع توصیف کرده،اما در این فرافکنی توام با کیفیت بالای حماقت سیاسی که مختص خود اوست،از چند چیزمهم فرار می کند.نخست از اقدامات تحریک آمیز اخیر دولت و افراطیون یهودی. دوم،از زمینه های قدیمی تر بحران مانند به شکست کشاندن تمامی فعالیت های مربوط به مذاکرات صلح و تشکیل دولت فلسطینی .سوم،عدم ترسیم نقطه پایانی برای خاتمه دادن به سیاست تحریک آمیز توسعه و ساخت شهرک ها در اراضی اشغالی. چهارم؛پایان هرگونه اقدام علیه تشکیل کشور و دولت فلسطینیان و پنجم؛ خاتمه سیاست خجالت آورو ضد بشری زیر چشم نگه داشتن و سرکوب فلسطینان و  جنایات جنگی علیه آنان.در حالی که هم او و هم جامعه بین المللی و مشخصا ایالات متحده به خوبی می دانند ریشه هر آنچه اکنون در اراضی اشغالی می گذرد و جزیی از یک کلیت و واقعیت تاسف آور به نام "نقض آشکارحقوق اساسی و قانونی فلسطینیان" است، عمدتا ریشه در موارد یاد شده دارد. مروان برغوثی در مقاله خود تصریح می کند "درحالیکه امروز بسیاری می خواهند ما متحمل پیامدهای بالقوه موج جدید خشونتها شویم، درخواست من این است که به علل ریشه ای خشونتها که همانا سلب آزادی از فلسطینیان است، پرداخته شود ".اکنون به نظر می رسد سرزمین های اشغالی به سمت یکی از تلخ ترین دوران خشونت های 15 سال اخیر با شتاب در حال حرکت است،بدون آنکه اراده ایی برای متوقف کردن اقدامات سرکوبگرایانه اسرائیل دیده شود.matinmos@gmail.com

کد N999813