دستور آماده باش به تمام مراکز نظامی افغانستان

سیاسی

شورای امنیت ملی افغانستان به تمام مراکز نظامی این کشور دستور داد در حالت آماده باش کامل باشند و حالت جنگی به خود بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این تصمیم در جلسه روز گذشته اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و شورای امنیت ملی این کشور گرفته شد. در این جلسه ابتدا مقامات امنیتی گزارشی در خصوص اوضاع کشور به اشرف غنی ارائه دادند و سپس تهدیدات گروه های تروریستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پس از این جلسه شورای امنیت ملی به تمام ارگان های نظامی دستور داد در حالت آماده باش کامل باشند و در جهت تقویت مراکز نظامی اقدامات لازم را به عمل آورند.

گفته می شود در این نشست در خصوص راه اندازی عملیات های ویژه در نقاط ناامن نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. کنترل مرزها نیز از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

تحرکات گروه های تروریستی افغانستان در ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته و برخی شهرها نیز برای مدتی از اختیار نیروهای دولتی خارج شد.

خواندنی از سراسر وب