فیلم/کمک های آمریکایی ها به داعش در بیجی

سیاسی

بین الملل: نیروهای مردمی و امنیتی عراق بیجی را از تکفیری ها پاکسازی کردند.نیروهای مردمی از کشف کمک هایی که آمریکایی ها برای داعشی ها در این شهر ارسال کرده بودند، پرده برداشتند.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دالود کنید: