خوشرو سیاست های ایران در زمینه توسعه پایدار را در سازمان ملل تشریح کرد

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز سه شنبه در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اولویت های کشورمان در زمینه توسعه پایدار سخنرانی نمود. سفیر کشورمان با اشاره به تحقق اهداف توسعه هزاره در جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت سند دستور کار توسعه 2030 و توجه ایران به سند فوق تاکید نمود.

به گزارش خبرآنلاین غلامعلی خوشرو با اشاره به فعالیت های کمیته ملی توسعه پایدار در کشور، به ذکر برخی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه از جمله افزایش آگاهی های عمومی در سطح جامعه و ورود مباحث پایه ای مربوط به آن در برنامه های آموزشی درسی، احیای تالاب ها، سیاست های جدید در مورد سد سازی و احیای دریاچه ها، پرداخت و در ادامه به ذکر چالش های پیش روی کشورمان نظیر خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا، تخریب زمین، بیابان زایی و بلایای طبیعی از جمله زلزله خیز بودن کشورمان پرداخت و بر اهمیت همکاری های بین المللی برای مقابله با این مشکلات تاکید نمود.

خوشرو در ادامه به چالش های منطقه ای نظیر فقر، تخریب زمین، خشکسالی و گرمتر شدن اقلیم اشاره و تاکید نمود که خشونت طلبی و تروریسم در این منطقه مانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار بوده و ضمن افزایش فقر و تخریب محیط زیست در سطح منطقه باعث شده تا دستیابی به چنین اهداف مهمی عملا از دستورکار آنها خارج گردد. برهمین اساس سفیر کشورمان بر اهمیت و ضرورت تدوین یک برنامه اقدام منطقه ای برای دستیابی به اولویت های اصلی کشورهای منطقه در راستای اهداف توسعه پایدار تاکید نمود.

نماینده دائم کشورمان در خاتمه ضمن تاکید بر اصولی نظیر حاکمیت کشوری و اصل مسئولیت مشترک، تحقق دستور کار 2030 را مستلزم اعمال سیاست های غیر تبعیض آمیز و مشارکت جدی جهانی بویژه از طریق انتقال فناوری و دانش های نوین، ظرفیت سازی، تسهیل تجارت و تسهیل دستیابی به منابع مالی لازم دانست.

اضافه می نماید که دستور کار 2030 برای دستیابی به توسعه پایدار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف خاص می باشد. این سند در تاریخ 3 مهرماه جاری در سازمان ملل متحد به تصویب رهبران کشورها رسید. اجرای این سند از ژانویه 2016 آغاز و تا ژانویه 2030 میلادی ادامه خواهد یافت.

4949

کد N997263