• ۸۵بازدید

تصاویری از شناسایی و انهدام دشمن فرضی در رزمایش ارتش

وبگردی