کشف مرکز آموزش کودکان توسط داعش در استانبول

سیاسی

پلیس ترکیه از کشف مرکز آموزش کودکان توسط شماری از مظنونان ارتباط با داعش در شهر استانبول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، پلیس ترکیه روز گذشته از بازدداشت شماری از افراد تاجیک و ازبک تبار در شهر استانبول ترکیه به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش خبر داد.

تحقیقات پلیس این کشور نشان می دهد که این افراد از زیر زمین آپارتمانی هایی در دو محله استانبول به عنوان مرکز آموزش القاعده استفاده می کردند.

در این مراکز افراد دستگیر شده که عمدتا ازبک تبار می باشند مبادرت به آموزش کودکان مشغول می کردند و به آنها اصول اعتقادی گروه تروریستی داعش را آموزش می دادند.