تصاویر مبارزه نیروی زمینی ارتش با دشمن فرضی در رزمایش محرم

کد N995803