فیلم/ حمایت مردم انگلیس از فلسطین

سیاسی

بین الملل: صدها نفر از مردم انگلیس با برپائی تظاهرات در مرکز لندن ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، از مردم فلسطین حمایت کردند.

به رغم گسترش حساسیت های جهانی درباره جنایت های رژیم صهیونیستی، خشونت صهیونیست ها علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد.