تذکر صریح رهبری:تبدیل مجلس عزای امام حسین به جایی که تعدادی جوان لخت شوندوبالاوپایین بپرند درست نیست

رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با مداحان اهل بیت عصمت و طهارت تذکرات شفاف و صریحی را فرمودند و توصیه های ارزشمندی داشتند.

تذکر صریح رهبری:تبدیل مجلس عزای امام حسین به جایی که تعدادی جوان لخت شوندوبالاوپایین بپرند درست نیسترهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار با مداحان اهل بیت عصمت و طهارت تذکرات شفاف و صریحی را فرمودند و توصیه های ارزشمندی داشتند.

 

 

 

2929

 

کد N995499