خلاً اطلاعاتی عامل سقوط قتدوز بود؛

گزارش هیات حقیقت یاب سقوط قندوز به مقامات افغانستان

سیاسی

پس از گذشت حدود ده روز از آزادسازی کامل قندوز، هیات حقیقت یاب کابل گزارش خود را در مورد علت اصلی سقوط این شهر به دست طالبان ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، هیات حقیقت یاب سقوط قندوز که به دستور اشرف غنی به این شهر رفته بود پس از برگشت به کابل، خلاء اطلاعاتی را عامل سقوط این شهر عنوان کرد.

این گروه گزارش دادند: نهادهای امنیتی اطلاعات لازم در خصوص فعالیت طالبان و برنامه حمله این گروه به مرکز شهر را نداشتند، از همین رو با هجوم طالبان به شهر بدون مقاومت صحنه را ترک کردند.

این گزارش در حالی است که رئیس جمهور افغانستان در سفرش به قندوز از رئیس امنیت ملی این شهر که هنگام سقوط قندوز در کابل به سر می برد و به سهل انگاری در انجام وظیفه متهم است تقدیر کرد.

این هیات همچنین برخی گزارشات مبنی بر تجاوز طالبان به زنان قندوز را تایید نمود.