غرضی در گفتگو با مهر:

ممکن است با تزریق ریال به جامعه باد خوشی بوزد اما تداوم ندارد

سیاسی

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه با تزریق ریال و دلار به جامعه، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود، گفت: ممکن است با تزریق پول در جامعه اعم از ریال و دلار، یک باد خوشی در اقتصاد بوزد، ولی تداوم پیدا نمی‌کند.

محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاثیرات برجام در عرصه اقتصاد کشور، گفت: تاثیر برجام در یک مقطعی شش ماه تا یک ساله ممکن است مثبت باشد، چرا که مردم فکر می‌کنند مسائل آنان حل می‌شود اما به دلیل آنکه مجموعه مدیریت دولتی و خصوصی ذهنیتشان این است که با تزریق ریال و دلار در جامعه، مشکلات کشور حل می‌شود. من معتقدم این خوش‌بینی خیلی دوام نمی‌آورد.

وزیر دولت سازندگی با بیان اینکه تنها چاره تداوم این خوش‌بینی این است که جریان تولید در کشور راه بیفتد، گفت: به دلیل آنکه خط تولید اندکی هم که داشتیم، به رکود کشیده شده است، با تزریق دلار، تولید راه نمی‌افتد. باید تولید از طریق توسعه فنی، تکنولوژی و از بین بردن رانت و ربا فعال شود.

وزیر اسبق نفت، افزود: در کشوری که بانک‌ها ۲۰ درصد سود تضمین شده می‌دهند و مالیات هم ندارند، امکان ندارد تولیدی ۲۰ درصد سود دهد؛ لذا این مجموعه مسائل باید با هم حل شود.

وی با اشاره به برنامه تحرک اقتصادی دولت گفت: ممکن است با تزریق پول در جامعه اعم از ریال و دلار، یک باد خوشی در اقتصاد بوزد، ولی تداوم پیدا نمی‌کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته در برنامه تلویزونی از سیاست جدید دولت برای ایجاد تحرک اقتصادی در جامعه رونمایی کرد.

کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‎ها از ۱۳ به ۱۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ به ۲۶ درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق هفت و نیم هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، باز شدن دست بانک‌ها برای ارایه تسهیلات لینک کانال بورس بازار از مهمترین محورهای این برنامه است.