عراقچی:

تحریم ها بعد از اقدامات ایران در فردو، نطنز و اراک لغو می‌شود

معاون حقوقی وزارت خارجه، با بیان اینکه «قانون لغو تحریم» روزی خواهد بود که به عنوان روز اجرایی شدن شناخته می‌شود، گفت: روز اجرا مرحله‌ای است که طرفین یکسری از اقدامات خود را انجام داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه اول سیما،گفت: اگر اروپا و آمریکا امروز - یکشنبه 26 تیر - قانون لغو تحریم ها را تصویب کنند ، بیانیه مشترکی از سوی ظریف و موگرینی صادر می شود.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا تمام تحریم‌های اقتصادی را لغو خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم‌های مربوط به دستورات اجرایی رئیس جمهور را لغو کرده و اجرای تحریم‌های مربوط به کنگره را متوقف خواهد کرد.

عراقچی تصریح کرد: منتظر هستیم که این اقدامات توسط اروپا و آمریکا صورت بگیرد و اگر آن‌ها تحریم‌ها را قانوناً «لغو» و«متوقف» کنند بیانیه مشترکی توسط دکتر ظریف و خانم موگرینی صادر خواهد شد و آن روز را به عنوان روز «تصویب» اعلام خواهند کرد.

وی گفت: لغو تحریم‌ها دو مرحله دارد؛ مرحله اول به طور رسمی توسط شورای وزیران انجام خواهد شد و زیرساخت لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد اما اجرای آن در مرحله دوم رخ خواهد داد؛ مرحله‌ای که طرفین اقدامات خود را انجام داده و اجرای این «قانون لغو تحریم» روزی خواهد بود که به عنوان روز اجرایی شدن شناخته می‌شود.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه با اشاره به اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند، گفت: ما یکسری اقدامات را در فردو، نطنز و اراک انجام خواهیم داد و آن‌ها نیز مشغول تهیه یکسری پیشنویس‌ها و دستورالعمل‌ها برای شرکت‌ها و کمپانی‌ها و همچنین مکاتبات نامه‌های لازم در این زمینه خواهند شد.