سوال هفته نمه مثلث از حسینیان:نامه دفتر رهبری را خواندید؟خطابش به چه کسی بود؟

هفته نامه مثلث در مطلبی انتقادی خطاب به روح الله حسینیان نسبت به برخی رفتارهای او و همفکرانش واکنش نشان داده است.

مثلث در بخشی از این مطلب نوشته است:آقای حسینیان ! بیانیه دفتر رهبری را خوانده‌اید؟ به نظر شما خطاب این نامه به چه کسی بود ؟  بپذیرید که رفقای شما گناهی بس بزرگ و نابخشودنی مرتکب شده اند. به راستی چرا چنین خبطیز من روزنامه‌نگار، از من اصولگرا کرده اید که این چنین هزینه ای از دفتر رهبری پرداخت شود ؟ چرا چنین اتهامی را متوجه مسئولین دفتر کرده اند که خدای ناکرده به اختیار خود و بدون هماهنگی راه افتاده اند و برای نهادهای نظام تصمیم‌سازی می‌کنند؟ اجازه دهید شفاف تر در این باب سخن بگوییم. این تئوری و راه خطا را محمود احمدی نژاد در همان بدو نامزدی اش در سال 84 پایه گذاری کرد.زمانی که نظر مساعدی از دفتر رهبری برای نامزدی او ارائه نشد او به جای تمکین گفت که «من باید از دولب مبارک حضرت آقا نظرشان را بشنوم» و در نهایت او نامزد انتخابات شد اما تئوری «دو لب مبارک» را پایه ریزی کرد. تئوری ای که معتقد بود نظر دفتر رهبری متفاوت از نظر رهبری است. یک شکاف خطرناک که اکنون میراث احمدی‌نژاد در سیاست ایران است و از سوی برخی دوستان سابقش در جبهه پایداری پیگیری می شود. امروز که دفتر رهبری چنین بیانیه‌ای داده‌اند حتما خط پایانی بر این تئوری خطرناک و مشکوک است.

کد N993247