وصیت نامه شهید همدانی به دستخط خود شهید که چند روز قبل از شهادتش نوشته است/عکس

حسین همدانی

شهید همدانی مدتی قبل از شهادتشان وصیت نامه ای می نویسند که توسط یکی از نزدیکانشان به خبرآنلاین رسیده است.

 

2929

کد N991786