چرا عارف به مجمع عمومی حزب موتلفه رفت؟

حضور محمدرضا عارف در مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی به عنوان یک تشکل اصولگرا مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي دفتر عارف ،رئیس بنیاد امید ایرانیان درباره چرایی حضور در مجمع عمومی یک تشکل اصولگرا گفت: من با اکثر عزیزان موتلفه رابطه شخصی صمیمانه‌ای دارم و با آنها رفیق هستم.بنا به دعوت آقای میرسلیم، درمجمع عمومی موتلفه حضور پیدا کردم چون به تحزب‌گرایی اعتقاد دارم، اگر احزاب من را دعوت کنند، در صورت اینکه وقت کنم و با برنامه هایم تداخلی نداشته باشد دعوت آنها را می پذیرم.

2929

کد N991358