پاپ فرانسیس به خاطر رسوایی های کلیسا عذار خواهی کرد

ایرنا نوشت: پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها از رسوایی های مربوط به کشیش ها و کلیسای کاتولیک در رم و واتیکان عذرخواهی کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری 'رای نیوز 24'، رهبر مذهبی کاتولیک ها در موعظه های خود در واتیکان برای آنچه 'رسوایی های اخیری که رم و واتیکان را تحت الشعاع قرار می دهند' ، طلب بخشش کرد.
پاپ بدون اشاره به اینکه منظورش کدام رسوایی ها است، گفت: می خواهم از شما بخاطر رسوایی هایی که اخیرا رم و واتیکان را تحت الشعاع قرار داده است، طلب بخشش کنم.
وی سپس به آیاتی از انجیل اشاره کرد و افزود: مسیح (ع) واقع بین و آگاه از این بود که رسوایی ها اجتناب ناپذیر هستند ، اما وای به حال آن فردی که سبب رسوایی می شود.
رهبر مذهبی کاتولیک ها آزار کودکان را یک رسوایی غیرقابل تحمل خواند و افزود: خداوند هرگز از کودکان چشم بر نمی دارد و وای به حال آنهایی که به اعتماد آنها خیانت می کنند.
روزنامه 'لارپوبلیکا' به نقل از 'فدریکو لومباردی' سخنگوی واتیکان نوشت: عذرخواهی پاپ از مسیحیان برای رسوایی های اخیر در رم و واتیکان ، مربوط به سیاسیون نمی شود بلکه منظور پاپ مسایلی است که در رسانه ها در رابطه با مردان کلیسا (کشیشان، اسقف ها و کاردینال ها ) خوانده می شود.

4949

کد N990725