یک گروه نظامی آذربایجان در قالب ناتو وارد افغانستان شد

سیاسی

یک گروه 25 نفره از نظامیان آذربایجانی در چارچوب ماموریت «حمایت قاطع» ناتو وارد خاک افغانستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این افراد قرار است با نیروهای امنیتی افغانستان در بخش های اموزش و مشاوره همکاری نمایند. تیر ماه سال جاری نیز یک گروه 95 نفره برای شرکت در ماموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان اعزام شدند.

نظامیان آذربایجان از سال 2001 میلادی تاکنون در قالب نیروهای ناتو در افغانستان حضور دارند.

پس از پایان یافتن ماموریت نظامی ناتو در افغانستان، بخش جدیدی از فعالیت این نیروها با عنوان «حمایت قاطع» اغاز شد که شامل آموزش و مشاوره به نیروهای امنیتی افغانستان است.