سران اروپا بار دیگر برای بررسی وضعیت پناهجویان گرد هم می آیند

سیاسی

سران کشورهای اروپایی امروز برای چهارمین بار برای بررسی بحران پناهجویان در بروکسل تشکیل جلسه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه ۲۴ ، روسای کشورهای اروپایی بار دیگر با هدف بررسی  اوضاع پناهجویان تشکیل جلسه می دهند.

 این نشست که چهارمین نشست سران اروپا برای بررسی اوضاع پناهجویان می باشد قرار است امروز در بروکسل تشکیل شود.

محور اصلی این نشست مذاکره با ترکیه که بیش از ۲ میلیون پناهجوی سوری را در خود جای داده است، می باشد.

اتحادیه اروپا قصد دارد ترکیه را متقاعد کند تا نظارت خود بر مرزهایش را بیشتر کند و همچنین بپذیرد تا در قبال دریافت کمک های مالی از سوی اروپا پناهجویان کنونی حاضر در این کشور همچنان در این کشور باقی بمانند.