جان کربی: چشم خود را به اقدامات ایران در منطقه نبسته ایم

جان کربی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به پخش تصاویر تلویزیونی از شهر موشکی در ایران مدعی شد کشورش چشم خود را به روی اقدامات بی ثبات کننده تهران نبسته و ابزار لازم برای مقابله با آن را دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به پخش تصاویر تلویزیونی از شهر موشکی در ایران مدعی شد کشورش چشم خود را به روی اقدامات بی ثبات کننده تهران نبسته و ابزار لازم برای مقابله با آن را دارد.