اجلاس بررسی تحولات منطقه با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران

اجلاس مقدماتی (CGM)کنفرانس امنیتی مونیخ با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تاریخ بیست و پنجم مهرماه سالجاری ( یک روزه ) با هدف بررسی مجموعه مسائل منطقه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرآنلاین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان و وزیران امور خارجه چند کشور منطقه و مقامهای عالی رتبه سایر کشورها شامل وزرای خارجه پیشین ،روسای و نمایندگان پارلمان ها و مدیران کانون های اندیشه دست اندرکار امور سیاسی و بین المللی و روسای شرکتهای اقتصادی در این اجلاس که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود , حضور خواهند یافت.

در این اجلاس قرار است ,وضعیت خاورمیانه و آثار و رویکردهای مختلف و متمایز بازیگران منطقه ای و اهداف کشورهای فرا منطقه ای و آثار ناشی از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

در منطقه ،قرائتهای خشونت آمیز و غیر انسانی از عقاید مذهبی یک تهدید اساسی است .با توجه به تاثیر ارتباطات و گسترش امواج جهانی شدن ابعاد شگرف و عظیم تهدید پیش رو در حوزه کشورها محدود نمانده و سراسر منطقه و مناطق همجوار در آسیا و اروپا را در خواهد نوردید . موج عظیم مهاجرت هایی که اروپا را در حال حاضر درگیر خود نموده و اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان در قالب ها و فراخوان اهداف گروه های تروریستی چون داعش نمونه ای از آثار یاد شده است . با نظر داشت ملاحظات اساسی و مهم فوق ، اقدامات معطوف به مقابله و مهار تهدیدهای ناشی از بحران بایستی دارای ابعاد همکاری جویانه منطقه ای و بین المللی باشد . اینگونه اقدامات خود مستلزم همفکری و تشریک مساعی فکری بین کشورهای مسئول و بازیگران منطقه ای با سایر طرف های نگران از این شرایط می باشد .
در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران که به واسطه مواضع اصولی و ثابت خود در برقرای صلح و ثبات و مبارزه با کلیه اشکال تروریسم و افراطی گری همواره آماده تشریک مساعی و همکاری با کشورهای ذی مدخل در حوزه همسایگی و منطقه و سازمان ها و نهادهای بین المللی ذیربط بوده است با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ که با نزدیک به پنجاه و دو سال برگزاری اجلاس سالانه در این خصوص فعال است ،درصدد برامده گامی در در جهت تبادل نظر و رایزنی پیرامون این مهم بردارد و در این چارچوب با برگزاری هم اندیشی با حضور ،سیاستمداران ،محققان و پژوهشگران منطقه خاورمیانه و اروپا روندها , چشم اندازها و راه حلهای احتمالی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند

4949

کد N990303