۲۵ مهرماه برگزار می شود؛

اجلاس بررسی تحولات منطقه با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران

سیاسی

اجلاس مقدماتی (CGM)کنفرانس امنیتی مونیخ با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ۲۵ مهرماه با هدف بررسی مجموعه مسائل منطقه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس مقدماتی (CGM)کنفرانس امنیتی مونیخ با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تاریخ بیست و پنجم مهرماه سالجاری ( یک روزه )  با هدف بررسی مجموعه مسائل منطقه در تهران برگزار می شود.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان و وزیران امور خارجه  چند کشور منطقه و مقامهای عالی رتبه سایر کشورها شامل وزرای خارجه پیشین ،روسای و نمایندگان پارلمان ها و مدیران کانون های اندیشه دست اندرکار امور سیاسی و بین المللی و روسای شرکتهای اقتصادی در این اجلاس که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود , حضور خواهند یافت.

در این اجلاس قرار است ,وضعیت خاورمیانه و آثار و رویکردهای مختلف و متمایز بازیگران منطقه ای و اهداف کشورهای فرا منطقه ای و آثار ناشی از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

در منطقه ،قرائتهای خشونت آمیز و غیر انسانی از عقاید مذهبی یک تهدید اساسی است .با توجه به تاثیر ارتباطات و گسترش امواج جهانی شدن ابعاد شگرف و عظیم  تهدید پیش رو در حوزه کشورها محدود نمانده و سراسر منطقه و مناطق همجوار در آسیا و اروپا را در خواهد نوردید . موج عظیم مهاجرت هایی که اروپا را در حال حاضر درگیر خود نموده و اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان در قالب ها و فراخوان اهداف گروه های تروریستی چون داعش نمونه ای از آثار یاد شده است . با نظر داشت ملاحظات اساسی و مهم فوق ، اقدامات معطوف به مقابله و مهار تهدیدهای ناشی از بحران بایستی دارای ابعاد همکاری جویانه منطقه ای و بین المللی باشد . اینگونه اقدامات خود مستلزم همفکری و تشریک مساعی فکری بین کشورهای  مسئول و بازیگران منطقه ای با سایر طرف های نگران از این شرایط می باشد .

در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران که به واسطه مواضع اصولی و ثابت خود در برقرای صلح و ثبات و مبارزه با کلیه اشکال تروریسم و افراطی گری همواره آماده تشریک مساعی و همکاری با کشورهای ذی مدخل در حوزه همسایگی و منطقه و سازمان ها و نهادهای بین المللی ذیربط بوده است  با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ  که با نزدیک به پنجاه و دو سال  برگزاری اجلاس سالانه در این خصوص فعال است ،درصدد برامده گامی در در جهت تبادل نظر و رایزنی پیرامون این مهم بردارد و در این چارچوب با برگزاری هم اندیشی با حضور ،سیاستمداران ،محققان و پژوهشگران منطقه خاورمیانه و اروپا  روندها , چشم اندازها و راه حلهای احتمالی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند.