آصفی:

دشمن تصور نکند با برجام شرایط نفوذ مهیا می‌شود

سیاسی

معاون سابق وزارت امورخارجه در پاسخ به واکنش امریکا در قبال آزمایش موشک دور برد عماد گفت: دشمن تصور نکند با تصویب برجام شرایط نفوذ مهیا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آصفی در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار کرد: خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با اکثریت قاطع از این اقدام حمایت کردند که نشان دهنده اقتدار، توان و سیاست های دفاعی جمهوری اسلامی است و از این منظر این آزمایش بسیار پراهمیت است.

وی تصریح کرد: بسیاری کشورها چون سیاست های جمهوری اسلامی را صلح دوستانه می دانند، واکنشی نشان ندادند و بیشتر واکنش ها از سوی برخی کشورها بود که عناد دارند.

آصفی ادامه داد: در امریکا شاهد دو نوع موضع گیری از جمله اظهارات جمهوری خواهان بودیم که بهانه ای برای فشار بیشتر بر اوباما ساختند تا نشان دهند سیاست مذاکره با ایران، نزدیک به صواب نبوده.

وی با اشاره به مواضع حزب مقابل گفت: آن ها اعلام کردند این اقدام منطبق بر قطعنامه های شورای امنیت نبوده و ناقض برجام نیست و تلاش کردند موضوع را آرام تر کنند، اگر چه اعلام کردند از طریق سازمان ملل پیگیر موضوع هستند.

آصفی افزود: ما برای قطعنامه شورای امنیت اعتباری قائل نیستیم و محدودیت ها را اقدامی ظالمانه می دانیم؛ این قطعنامه ها مبنایی حقوقی ندارد و ما این آزمایش را بعمل می آوریم.

وی همچنین به موضع سومی در امریکا اشاه کرد و گفت: این گروه اعلام کردند انجام این آزمایش در روز تصویب برجام تصادفی نیست و دارای پیام خاصی است؛ این مسئله درست است یعنی این آزمایش نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری که نرمش قهرمانانه را بیان فرمودند، این روی قهرمانانه این نرمش است.

آصفی تصریح کرد: جمهوری اسلامی از رویکرد کلان منطقه ای عدول نمی کند تا دنیا تصور نکند با تصویب برجام زمینه نفوذ در ایران فراهم می شود و اینگونه تصور شود که جمهوری اسلامی از مواضع امنیتی و دفاعی خود چشم پوشی می کند.