امیری:

قانون گرایی کلید واژه همه مراحل انتخابات است

انتخابات مجلس دهم,وزارت کشور

قائم مقام وزیر در امور استان‌ها و مجلس، با تاکید بر اینکه قانون و قانون گرایی کلید واژه همه مراحل انتخابات است، گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات برای رقم زدن سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور نقطه ممیز جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسینعلی امیری طی سخنانی در همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور که در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به سیاست های کلی وزارت کشور در امر انتخابات گفت: یکی از اصول در سیاست، اصل اقتدار و انسجام سازمانی و دیگری اقدام متقابل با ناظرین و هیأت های نظارت شورای استان ها است.

قائم مقام وزیر در امور استان ها و مجلس با اشاره به اصل تفکیک اجرا با نظارت و اصل حاکمیت قانون و قانون مداری و در صدر مباحث موضوع اصل « مشارکت حداکثری مردم » در انتخابات گفت: در خصوص مشارکت حداکثری مردم و راهکارهای بررسی موانع با توجه به سبقه سیاسی و نظارتی وزارت کشور و اینکه وزیر محترم کشور در انتصاب معاونین سیاسی بر داشتن سابقه تصدی مدیریت سیاسی تأکید داشتند، قطعاً معاونین سیاسی تجربه برگزاری انتخابات های متعدد در سطح کشور را داشته و در مباحث آسیب شناسی انتخابات، حتماً نگاه های آسیب شناسی را دارند.

وی گفت: تفاوت بین نظام های سیاسی و حقوقی ایران با سایر کشور ها که یکی از مصادیق آن داشتن دموکراسی و اصل تفکیک قوا است مبین این است که آنان مهار قدرت انتخابات را یکی از مظاهر دموکراسی برمی شمارند و نهایتاً گردش قدرت بین نخبگان را به عنوان یکی از مصادیق دموکراسی که بر پایه قرارداد اجتماع تنظیم شده عنوان می کنند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: آنچه که نقطه ممیزی جمهوری اسلامی ایران را با سایر کشورها مشخص می سازد نحوه مشارکت در فعالیت های سیاسی و حضور مردم در رقم زدن به سرنوشت سیاسی و اجتماعی در نظام جامعه اسلامی و ساختارها و بنیان های ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و همه اینها برگرفته از اعتقادات و ارزش های دینی مردم می باشد.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه مشارکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف است و این مبحث بارها در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، بیان داشت: می بایست راهکارهای رفع موانع در کشور مطرح شود و در طرح ساماندهی، موضوع آگاهی بخشی به تناسب بافت جمعیتی، فعالیت رسانه در هر استان و منطقه به عنوان یکی از موضوعات برای رفع موانع در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

امیری با بیان اینکه کلید واژه قانون و بحث قانون گرایی به عنوان یکی از موضوعات مهم و مطرح در مباحث انتخاباتی می باشد، گفت: در این صورت مباحث سلیقه ای و شخصی کنار رفته و در همه مراحل انتخابات آنچه که باید مطرح شود بحث قانون و قانون گرایی است.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی هیأت های اجرایی قوی، بی طرف و متدین در کشور گفت: هیأت های اجرایی امانتدار واقعی رأی مردم هستند و عدم دخالت دستگاه های متناظر و تأمین مرزبندی ها برای مجریان و توجیه و آموزش آنان نسبت به قوانین و موضوعات در استان ها مورد تاکید است.

امیری گفت: فعال کردن همه جریانات و احزاب و رعایت برخورد یکسان با آنان به منظور ایجاد اعتماد سازی و رعایت اصل بی طرفی و فراهم کردن شرایط به نحوی که همه احزاب و گروه ها بتوانند از حقوق قانونی و یکسان در کشور برخوردار باشند مورد تأکید است.

انتهای پیام

کد N988697