تصویر اشک نماینده دلواپس از تصویب برجام در مجلس

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,مجلس نهم

پس از رای‌گیری و تصویب جزئیات طرح "اقدامات متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام" در مجلس، نمایندگان دلواپس نتوانستند ناراحتی خود را از این موضوع پنهان کنند تا آنجا که علی اصغر زارعی از نمایندگان عضو جبهه پایداری از این بابت اشک ریخت.

عکس از نسیم

27214

کد N988280