تصویب روند استیضاح شهردار توسط شورای شهر تهران در مجلس

شهرداري,شهرداري تهران,شوراي شهر‌

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تسهیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به انتخابات شهرداران روند منجر به استیضاح شهردار توسط شورا را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت سریع و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتبا به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ و بدون حضور شهردار نسبت به قانع کننده بودن آن رای گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می شود.

چنانچه اعضای شورا دو بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید سریع و دارای موضوع یا موضوعات مشخص و معین باشد. تقاضای مزبور در اولین جلسه علنی شورا قرائت و به شهردار ابلاغ می شود.

وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد. پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری، رای گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علی رغم هماهنگی صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد، رای گیری می‌شود.

چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رای عدم اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.

بر اساس تبصره 1 این ماده چنانچه شهردار یا مرجع صدور حکم وی، نسبت به رای عدم اعتماد اعتراض داشته باشند درخواست بررسی موضوع را به صورت مستند و مستدل حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پس از صدور رای عدم اعتماد به هیات حل اختلاف مرکزی تحویل می‌نماید.

هیات حل اختلاف مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز نسبت به رد یا تایید رای عدم اعتماد اتخاذ تصمیم نماید.

عدم اعلام نظر توسط هیات حل اختلاف مرکزی به منزله خرید رای اعتماد به شهردار است. در صورت اعتراض شهردار به رای عدم اعتمادش، وی تا هنگام اعلام نظر هیات حل اختلاف مرکزی در سمت خود باقی می‌ماند.

بر اساس تبصره 2 در فاصله‌ صدور رای عدم اعتماد به شهردار و در صورت عدم اعتراض شهردار به رای عدم اعتماد و یا پذیرش استعفا و یا خاتمه خدمت شهردار با انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از معاونان شهردار یا کارکنان رسمی یا ثابت شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری می‌شود.

مواد 4 و 5 و 6 طرح مذکور که توسط کمیسیون شوراها با امور داخلی کشور حذف شده بود پس از رسیدگی نمایندگان در صحن علنی رد شد و بازگشت به مواد قانون جاری دولت به تصویب رسید.

از 247 نماینده حاضر 174 رای موافق 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع داده شد.

انتهای پیام

کد N988088