از سوی رئیس جمهوری؛

لایحه اصلاح موافقتنامه عشق آباد به مجلس تقدیم شد

سیاسی

رئیس جمهوری، لایحه «اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

نظر به تصویب قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) در سال 1391 و با توجه به اعلام رسمی دولت قطر مبنی بر خروج از موافقتنامه مذکور و به منظور رفع ابهامات حقوقی احتمالی ناشی از این انصراف، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)

ماده واحده- عنوان قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) - مصوب 1391- در اجرای یادداشت تفاهم مورخ 15/ 5/ 1393 مربوط به اجرای موافقتنامه یادشده به قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) اصلاح می گردد. اصلاح مذکور در عنوان و متن موافقتنامه مذکور نیز اعمال می شود.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این لایحه را در تاریخ 8/ 7/ 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

انتهای پیام

کد N987762