نطق آتشین صالحی در مجلس و خبر تهدید شدنش را اینجا بشنوید

مجلس نهم, علی‌اکبر صالحی

امروز علی اکبر صالحی به نمایندگی از دولت در دفاع از طرح اقدام متناسب متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام پشت تریبون مجلس رفت.

نطق آتشین صالحی در مجلس و خبر تهدید شدنش را اینجا بشنویدامروز علی اکبر صالحی به نمایندگی از دولت در دفاع از طرح اقدام متناسب متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام پشت تریبون مجلس رفت.

 


کد N986786