هوشیاری لاریجانی و باهنر در برابر ترفند دلواپس ها یرای اتلاف وقت در جلسه امروز مجلس

24آنلاین نوشت:هنگام مذاکرات امروز مجلس، یکی از منشی های مجلس سعی داشت روند نطقهای موافقان و مخالفان طرح برجام را متوقف کند.

با این حال لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت و نیز باهنر که برای دقایقی اداره جلسه را برعهده گرفت تلاش بذرپاش را ناکام گذاشت. بذرپاش چندین بار در جایگاه منشی هیات رئیسه، به لاریجانی یادآوری کرد که برخی نمایندگان درخواست تذکر دارند و خواستار آن شد که به این نمایندگان وقت داده شود. وی حتی اسم برخی نمایندگان دلواپس و اعضای جبهه پایداری را که از همفکرانش هستند آورد و خواستار تذکر دادن آنها شد.

اما لاریجانی و باهنر با مدیریت کردن وقت ، اجازه قظع مذاکرات را ندادند و با بیان اینکه بعد از اظهارات موافقین و مخالفین، تذکرات را خواهند شنید، ترفند منشی هیات رئیسه را بی اثر کردند و شنیدن تذکرات را به زمان دیرتر محول کردند.

از سوی دیگر نمایندگان مخالف برجام با تذکرهای مکرر و اخطار قانون اساسی به دنبال تاثیرگذاری بر نظر نمایندگان و تلف کردن وقت بودند. این تذکرات و اخطارها عموما تکراری بودند و توسط افراد مختلف مطرح شدند.

1717

کد N986532