فقط مانده، آقای زاکانی پیراهنش را در بیاورد

علیرضا زاکانی,توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,مجلس نهم

sadeghrohani@

آقاي زاکاني رئيس کميسيون ويژه بررسي برجام در مجلس در جايي خطاب به منتقدان گزارش کميسيون برجام گفته اند که «همه حرفهای این افراد، جواب دارد و نشان می دهد اینها می‌خواهند در این مملکت دیکتاتوری راه بیاندازند. من گفتم اگر شما بخواهید این کار را بکنید من پیراهنم را از تن در می آورم و در خیابان به همه مردم خواهم گفت.»
اگر به روند مخالفت آقاي زاکاني و همفکرانشان با برجام نگاه کنيم مي بينيم که پيراهن در آوردن تنها کاري بوده است که ايشان نکرده اند. از سخنراني و مناظره، تا طرح سوال هاي مکرر در مجلس، تا به راي گذاشتن طرح هايي درباره مذاکرات هسته اي ، تشکيل يک کميسيون ويژه با حضور حد اکثري مخالفان توافق هسته اي و در نهايت دعوت از جليلي و تيم منتقدان ظريف به کميسيون تا هر چه مي خواهند در مخالفت با ظريف بگويند. 
آقاي زاکاني در حقيقت هيچ کار ديگري نمانده است که نکرده باشد و فقط مانده که پيراهنش را در بياورد.

کد N983706