روحانی:

از نظم اجتماعی باید به نظم سیاسی برسیم

سیاسی

رییس جمهور تصریح کرد که از نظم اجتماعی باید به نظم سیاسی برسیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حج حسن روحانی با حضور در همایش طلایه‌داران فرهنگ ترافیک با اشاره ببه انتخاب دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان به عنوان همیاران پلیس آن را کار بزرگی و گفت: این امر به ما نشان می‌دهد که برای حل معضل ترافیک باید از فرهنگ، مشارکت مردم و به ویژه دانش‌آموزان استفاده کرد.

رئیس جمهور اظهار کرد: امروزه نظم ترافیکی در خیابان‌های ما به مفهوم اجرای قانون است. کسانی که از خارج کشور وارد کشورمان می‌شوند و در شهرهای مختلف تردد می‌کنند اولین علامتی که از نظم ملت مشاهده می‌کنند وضع ترافیک شهرهایمان است. اگر نظم ترافیک شهرهای ما منظم و در چارچوب قانون باشد علامتی است بر قانون‌گرایی ملت ایران بنابراین خیابان‌های ما می‌تواند آینه‌ای از تمدن ایرانی باشد.

روحانی خاطرنشان کرد: در طول 10 سال گذشته توانسته‌ایم حوادث ترافیکی را کاهش دهیم و به طور طبیعی خسارات جانی و مالی کاهش پیدا کرده‌اند. در واقع این کاهش به معنای نظم‌پذیری کشور ماست و دانش‌آموزان در همه امور اجتماعی مانند محیط زیست نیز باید به دولت کمک کنند. چرا که هر جا مردم و جامعه به صحنه آمده‌اند ما موفق بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ مهمترین مسأله در زندگی اجتماعی است. در جامعه سیاسی نیز اگر کسی راهنما را اشتباه بزند جامعه را به خطا وادار می‌کند و اگر کسی در مسیری که نباید دور بزند، دور بزند به خود و دیگران خسارت وارد می‌کند. بنابراین اگر کسی بخواهد دور بزند همین حالت را دارد. لذا از نظم اجتماعی باید به نظم سیاسی برسیم.

ادامه دارد

کد N983095