طی احکام جداکانه ای؛ رییس جمهوری هشت عضو شورای رقابت را منصوب کرد

ایرنا نوشت: رییس جمهوری طی احکام جداگانه ای هشت عضو شورای رقابت را برای یک دوره 6 ساله منصوب کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در احکام جداگانه ای و به پیشنهاد معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیران امور اقتصادی و دارایی ، دادگستری و صنعت ، معدن و تجارت، هشت عضو شورای رقابت را منصوب کرد.
بر اساس این گزارش این اعضا برای یک دوره 6 ساله و در چارچوب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، منصوب شدند.
رییس جمهوری به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ، 'رضا شیوا' و 'فرهاد خداداد کاشی' را به عنوان 'صاحب نظر اقتصادی' و 'سیدابوالفضل فاطمی زاده ' را به عنوان 'متخصص در امور مالی ' به عضویت شورای رقابت منصوب کرد.
روحانی همچنین به پیشنهاد وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، ' ابراهیم بهادرانی ' و 'سید محمد روحانی پور' را به عنوان 'صاحب نظر در امر تجارت ' و مهندس 'احمد دوست حسینی ' را به عنوان 'صاحب نظر در امر صنعت'، به عضویت شورای رقابت منصوب کرد.
رییس جمهوری همچنین به پیشنهاد وزیر دادگستری ، 'ولی رستمی' را به عنوان 'حقوقدان' و 'احمد داودی ' را به پیشنهاد معاون رییس جمهور جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان 'صاحب نظر در خدمات زیربنایی' در شورای رقابت، برگزید.
روحانی در این احکام، توفیق اعضا را در انجام شایسته وظایف و مسوولیت های محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت کرده است.

29214

کد N982429