همایش «زنان، اعتدال و توسعه» برگزار می‌شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده,زنان

همایش «زنان، اعتدال و توسعه» روز شنبه 18 مهر ماه در حالی در کتابخانه ملی برگزار می‌شود که رئیس انجمن جامعه شناسی ایران امیدوار است که این همایش بتواند مفاهیم جدیدی را در حوزه زنان تولید کند.

به گزارش سرویس زنان ایسنا، محمد امین قانعی‌راد، دبیر علمی همایش «زنان، اعتدال و توسعه» گفت: از تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، تاکنون 60 مقاله تأیید شده است که 30 مقاله آن روز 18 مهرماه در شش میزگرد ارائه می‌شود.

«مطالبات زنان، دین وحقوق شهروندی در ایران معاصر»، «الگوهای نظری و تحقیقی در زمینه اعتدال و عدالت جنسیتی»، «اعتدال کیفیت زندگی روزمره و مباحث حضور اجتماعی زنان»، «اعتدال و نقش زنان در ابزار مدیریتی و سیاست‌ورزی»، «اعتدال، اشتغال زنان و توسعه اقتصادی» و «اعتدال و مشارکت زنان در عرصه‌های آموزشی ،فرهنگی و هنری» عناوین میزگردهایی است که به گفته قانعی‌راد در این همایش برگزار خواهد شد.

به گفته قانعی‌راد، مطالبات مطرح شده در این میزگردها عرصه مدیریتی و اقتصادی را همزمان مورد توجه قرار می‌دهد. این مطالبات عرصه اشتغال و مطالبات اقتصادی را از یک سو و عرصه مدیریتی و سیاسی را از سوی دیگرمورد توجه قرار می‌دهد. البته این همایش موضوع را وسیع‌تر مورد بررسی قرار داده واین دغدغه را از ابعاد دینی، جامعه‌شناختی ،فرهنگی و حقوقی و همزمان با بررسی تجربیات سایر کشورها تحلیل کرده است. این موضوع از تمامی ابعاد مورد بررسی قرار گرفته و ضمن طرح مطالبات راهکار هم ارائه شده است . به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که این همایش دستاورد خوبی داشته باشد. به عبارت دیگر می‌تواند مفاهیم جدیدی را در حوزه زنان تولید کند.

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه افزود: کارشناسان رشته‌های حقوق ، دین پژوهی، مطالعات ادبی و فرهنگی، جامعه شناختی و ارتباطات، علوم سیاسی و اقتصادی، هنر می‌توانند از این همایش بهره‌مند شوند. بیشتر رشته‌های علوم انسانی در این همایش نماینده داشته و مقالاتی ارائه کردند. در حال حاضرمقالاتی ارائه شده است که با موضوع ادبیات فارسی، رویکرد اعتدالی زنان را مورد بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: منظور از ادبیات فارسی همان ادبیات کلاسیک است که حافظ و فردوسی را مورد توجه قرار داده و این موضوع را بررسی کرده که چه تصویری از زنان در ادبیات فارسی نشان داده شده است. مقالاتی به بررسی تصویر ارائه شده از زنان را رادیو، تلویزیون و سینما می‌پردازد. برخی از مقالات وضعیت زنان را در آموزش عالی و توسعه علمی مورد توجه قرار داده است. مقالاتی نرخ مشارکت زنان در توسعه اقتصادی و برنامه توانمندی زنان را بررسی می‌کند. در برخی از این مقالات این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که چطور می‌توان نقش زنان را در فرایندهای کار و اشتغال و مدیریت افزایش داد. از سوی دیگر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری سیاسی از جمله تصمیم‌گیری پارلمانی و افزایش مشارکت سیاسی زنان را بررسی کرده است.

دبیر علمی همایش زنان،اعتدال و توسعه تصریح کرد: مقالاتی الگوی اعتدال گرایانه از حقوق زنان را ارائه کرده که چطور زنان می‌توانند سهم بیشتری در در مدیریت کلان و از جمله دولت داشته باشند. همچنین مقالاتی ارائه شده که نقش زنان در صلح ارزیابی کرده است. از سوی دیگر نقش زنان در ورزش و در زندگی روزمره و مسئولیت اجتماعی و حضور در اماکن عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص‌های جهانی عدالت جنسیتی مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با جهان بررسی می‌شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به هر حال کشور ما کشوری است که دارای شکاف جنسیتی بوده و جایگاه ایران در جهان چندان رضایت‌بخش نیست. این موضوع از منظر حقوقی بررسی می‌شود که چطور می‌توان عدالت جنسیتی را از طریق تأمین حقوق شهروندی زنان محقق کرد. از سوی دیگر جایگاه زنان در دوران قاجار، پهلوی و بعد از انقلاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

قانعی‌راد ابراز امیدواری کرد: با حضور کارشناسان و پژوهشگران مطالعات فرهنگی و اجتماعی و به طور خاص زنان و افراد حاضر در مسئولیت‌های دولتی و سخنرانی این دوستان دانش این حوزه افزایش یافته و از سوی دیگر به افزایش همگرایی بین دانش و سیاستگزاری کمک کند. در این صورت با یک چشم‌انداز وسیع‌تر مطالبات زنان شناسایی شده و اقداماتی در جهت تحقق بیشتر عدالت جنسیتی انجام می‌شود.

انتهای پیام

کد N981139