چند نماینده درخواست کردند رای گیری دو فوریت طرح برجام تکرار شود/ برخی سیستم ها قطع بود

دو فوریت «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در جلسه امروز مجلس رای نیاورد. اما برخی نمایندگان حاضر در جلسه به رای گیری در این رابطه اعتراض کردند و خواستار رای گیری دوباره شدند که با موافقت لاریجانی همراه نشد.

به گزارش خبرآنلاین، تصویب دو فوریت این طرح به رای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه نیاز داشت یعنی دست کم باید 164 رای موافق کسب می شد اما دوفوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام 159 رای موافق داشت.

پس از پایان رای گیری و تصویب یک فوریت طرح یادشده، برخی از نمایندگان به جایگاه هیات رئیسه رفتند و خطاب به لاریجانی گفتند که سیستم برخی از نمایندگان قطع بوده و نتوانستند در رای گیری شرکت کنند. 16 نماینده در رای گیری دو فوریت شرکت نکرده بودند.

علی لاریجانی، رئیس جلسه این اشکال را وارد ندانست و تاکید کرد که اگر دوباره هم رای گیری شود باز هم با همین سیستم ها رای گیری می شود و مطابق آیین نامه نمی توان رای گیری را تکرار کرد.

وی افزود: ما برای تصویب این مورد به 164 رأی نیازداشتیم که 159 رأی اخذ شد و افرادی که رأی ندادند اسامی آنها برای ما مشخص است بنابراین از نظر نظامات آیین نامه ای هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد از این رو از آنجایی که همیشه رأی گیری همیشه از همین دستگاه انجام می شود تجدید آن اماکن پذیر نیست.

29213

 

کد N980027