غرویان: ظریف در برخورد با اوباما، ادب و فرهنگ اسلامی را رعایت کرد

محمدجواد ظریف,باراک اوباما,محسن غرویان

ایرنا نوشت: استاد حوزه علمیه قم گفت: در مساله برخورد رییس جمهور آمریکا و وزیر خارجه ایران، امر بین رعایت ادب اسلامی و بی ادبی دایر بود ولی دکتر ظریف به عنوان یک فرد مسلمان، رعایت ادب و فرهنگ اسلامی را کرد.

حجت الاسلام محسن غرویان  خاطرنشان کرد: در فقه، اخلاق و فرهنگ اسلامی بی ادبی نسبت به کسی حتی دشمنان و غیرمسلمانان مجاز نیست.
وی ادامه داد: وقتی قرآن کریم می فرماید: شما معبودهای غیرمسلمانان را لعن نکنید و یا دیگران را مورد بی ادبی قرار ندهید ، معلوم می شود ما به طور مطلق، اجازه بی ادبی حتی نسبت به غیرمسلمانان را نداریم.
استاد حوزه علمیه قم گفت: در مواجهه آقای ظریف و اوباما امر دایر بود بین اینکه یا باید ادب اسلامی را رعایت می کردیم و یا بی ادبی را ، دکتر ظریف به اقتضای ادب اسلامی تشخیص داد که به وی دست بدهند و رد شوند و کار ایشان هم اشکالی ندارد.
غرویان گفت: اگر دکتر ظریف غیر از این اقدام،کار دیگری انجام می داد مصداق بی ادبی بود و ما در اسلام کار خلاف ادب نداریم.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مواجهه ما با آمریکا دو سال است که ادامه دارد آقای ظریف هم با منطق اسلامی و تاییدات رهبری تاکنون در مذاکرات برخورد کرده و با منطق و استدلال دفاع کردند، اگر می خواهیم نگاه آقای ظریف را نسبت به استکبار بسنجیم باید از دو سال مذاکره به دست بیارویم نه از یک دقیقه مواجه با اوباما.
وی ادامه داد: کسانی که انتقاد می کنند ظلم می کنند و انصاف را رعایت نمی کنند و قطعا باید پاسخگوی این ظلم و بی انصافی خود باشند، شخصیت دکتر ظریف به صورت مکرر مورد تایید رهبری قرار گرفته و کسانی امروز با ادبیات سخیف برخورد می کنند بیشتر ناشی از حسادت هایی است که از نفسانیات آنها برمی خیزد و دنبال عقده گشایی هستند.
غرویان یادآورشد: جنبه دیگر اینکه این افرادی که به خاطر دست دادن آقای ظریف و اوباما اینگونه سر و صدا می کنند دنبال شهرت هستند و متاسفانه با ادبیات سخیف با شخصیت محبوبی مانند دکتر ظریف برخورد می کنند، آنها می خواهند با این کارها توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند ولی نتیجه نمی گیرند.

29213

کد N979713