روایتی تصویری ازسیاست ایران در هفته گذشته/پیام قاطع رهبر انقلاب،سخنان رئیس جمهور و توهین به ظریف

کد N978449