رویترز تحلیل کرد

با برجام می شود اهداف بمباران ایران توسط غرب را تعیین کرد

سیاسی

تحلیلگر خبرگزاری رویترز بهترین دلیل برای توافق هسته ای غرب با ایران را اینگونه مطرح می کند که با این توافق غرب خواهد فهمید که چه مکان هایی در ایران را باید بمباران کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارش بهترین دلیل غرب برای امضای توافق هسته ای با ایران  را اینگونه اعلام کرد که با برجام غرب خواهد توانست مکان هایی را که قرار است احتمالا در آینده در ایران بمباران شوند را شناسایی کند.

در این گزارش که با هدف جلب حمایت جمهوریخواهان مخالف برجام صورت گرفته است آمده است: برجام فرصت بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران را می دهد و با این کار آمریکا و قدرت های جهانی می توانند اهمیت استراتژیک امان هسته ای ایران را مورد بررسی قررار دهند. اگر بازرسان به جای مشکوک شوند می توانند درخواست بازرسی از آن مکارا را بکنند که هر گونه مقاومتی از سوی ایران درباره خواسته بازرسی موجب توجه خاص به آن محل خواهد شد. در این صورت چنین کاری این پیام را به غرب خواهد داد که پرداختن به این سایت ارزش ریسک جنگ را خواهد داشت و آن نقطه را تبدیل به یک هدف نظامی خواهد کرد.

ویترز در ادامه به کاستی ها و نقاط ضعف رصد فعالیت های هسته ای ایران توسط آمریکا و غرب بدون بازرسی های نشات گرفته از برجام پرداخته و می نویسد: آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند رصد ایران را ادامه دهند اما بدون بازرسی، ۶ قدرت جهانی تنها قادر به حدس زدن مکان‌ خاص تاسیسات ایران هستند. اگر توافق ملغی گردد، آنگاه تشخیص تاسیسات هسته‌ای مخفی ایران بسیار سخت خواهد بود. اگر ایران نیز بعدا تصمیم گیرد که آشکارا با حداکثر سرعت بمب بسازد، رها کردن تعهداتش در توافق ما را در موقعیتی بهتر از قبل می‌گذارد. دراین توافق از ایران خواسته شده قسمت اعظم  ذخایر انبوه اورانیوم غنی شده سانتریفیوژهایش را واگذار کند. اگر بمباران ایران تنها راه برای متوقف کردن مسیر این کشور در ساخت بمب هسته‌ای باشد، عقل سلیم می‌گوید نابود کردن ۶ هزار سانتریفیوژ آسانتر از ۲۰ هزار سانتریفیوژ یا بیشتر است.