کلید واژه‌های اوباما در سخنرانی سازمان ملل/ رئیس جمهور آمریکا چند بار نام ایران را به زبان آورد؟

باراک اوباما

تحلیل محتوای سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل طی سالهای اخیر نشان می دهد که ایران در صحبت های اوباما پررنگ تر و اسرائیل کمرنگ تر شده است.

به گزارش خبرآنلاین باراک اوباما در سخنرانی امسال خود حتی یک بار هم نامی از اسرائيل یا فلسطین نبرده است، اتفاقی که می تواند نشانی از کم اهمیت تر شدن مناقشه فلسطین برای رئیس جمهور باشد. در عوض اوباما تا توانسته از ایران و روسیه سخن گفته است. 

این تحلیل محتوا نشان می دهد بر زبان آوردن اسرائیل در سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ روند کاملا نزولی داشته است و از ۲۲ بار به صفر رسیده است. 

در مقابل آقای اوباما در حالی که در سخنرانی خود در سال ۲۰۱۰ تنها یک بار اسم روسیه را آورده بود طی روندی صعودی این کلمه را به ۱۵ بار در سخنرانی امسال خود انداخت. 

در تصویر زیر می توانید تحلیل محتوایی مقایسه ای سخنرانی های باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را که رسانه‌های خارجی آنرا منتشر کردند، مشاهده کنید.

 

52308

کد N977421