در دستور کار مجلس قرار گرفت؛

گزارش عملکرد وزارت نفت در ارائه قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی

سیاسی

گزارش کمیسیون عمران در مورد وظایف وزارت نفت در ارائه قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی برای توسعه راه های روستایی در دستور کار علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت و با حضور ۱۹۸ نماینده، آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز، بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ است.

بر اساس بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه، وزارت نفت موظف است ۲ میلیون تن قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در راستای توسعه و بهبود راه های روستاها و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر استفاده شود.

گزارش فوق در خصوص عملکرد این بند از قانون بودجه توسط وزارت نفت است.

نمایندگان امروز همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو تبصره به ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش دیگری از کمیسیون قضایی در مورد لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نیز در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.