لاریجانی با اشاره به تعدد پیشنهادات اصلاحی:

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس دردسرساز است

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون تخصصی، گفت: بررسی این طرح در مجلس دردسرساز است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم را در دستور کار خود قرار دادند که در جریان بررسی آن، ماده نخست از این طرح به تصویب رسید.

به موجب این ماده، وزارت کشور موظف شد تا ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان که در برخی دوره‌ها با هم برگزار می‌شوند، به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.

همچنین بر اساس این ماده، مصوب شد اخذ رای با فاصله زمانی حداقل ۷۰ روز تا پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، اما در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان به ارجاع تمام مواد این طرح از ماده ۲ تا ماده ۱۶ به کمیسیون شوراها در امور داخلی کشور رای دادند.

بر این اساس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، پس از اداره جلسه و بررسی پیشنهادات متعدد درباره مواد این طرح از جمله اصلاح و حذف و نیز عدم موافقت نمایندگان با پیشنهادات مطرح شده، عنوان کرد که پیشنهاد می‌کنم از ماده ۲ تا آخر این طرح به کمیسیون ارجاع شود.

وی افزود: این مواد دردسرساز می‌شود؛ ما هم که آن را در مجلس تصویب نمی‌کنیم فقط نزدیک انتخابات طرح این مواد، سر و صدا ایجاد می‌کند که باعث دردسر است؛ نهایتاً پیشنهاد می‌کنم برای رفع ایرادات متعدد، این طرح به کمیسیون ارجاع شود.

بر اساس این گزارش، نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی، به ارجاع این طرح به کمیسیون رای مثبت دادند.