دفاع روحانی ازبرجام در سازمان ملل:اولین باردرتاریخ است که دولتها پیش ازمخاصمه به مصالحه دست یافتند/2

حسن روحانی,سازمان ملل

رئیس جمهور در ادامه سخنانش در سازمان ملل با اشاره به توافق هسته ای ایران و غرب گفت: ما تصمیم گرفته بودیم با حفظ اصول خود، فضایی تازه را رقم بزنیم و این کار را کردیم.

به گزارش خبرآنلاين اهم اظهارات رئيس جمهور در ادامه مي آيد:


آقای رییس، آقای دبیرکل
عالیجنابان
خانم ها، آقایان
من به نمایندگی از ملتی سخن می گویم که دو سال قبل بار دیگر به تعامل سازنده با جهان رأی داد و اینک با افتخار می توانم اعلام کنم که «امروز، فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است.»
دو سال پیش، مردم ایران در یک انتخابات توأم با رقابت به برنامه‌ای رأی دادند که ضمن حفظ حقوق، منافع و امنیت ملی ، خواستار تحکیم صلح، و تعامل سازنده با جهان بود. این ارادة ملی‌ با یک برنامة دقیق و روشن دیپلماتیک ـ در «برنامه جامع اقدام مشترک» میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی متجلی شد که بلافاصله پس از توافق، با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک سند بین‌المللی بَدَل گردید. این سند از نظر حقوق بین‌الملل، سازه استواری است که برای اولین بار در تاریخ ملل، دو طرف، به جای مذاکره پس از جنگ برای دستیابی به صلح، پیش از مخاصمه، به مصالحه دست یافتند.
من در اینجا لازم می‌دانم بر نقش همة مذاکره‌کنندگان، سران و رهبران دولت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، آلمان و چین و جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به این توافق تأکید کنم. ما تصمیم گرفته بودیم با حفظ اصول خود، فضایی تازه را رقم بزنیم و این کار را کردیم. آنجا که لازم بود جلو رفتیم و آنجا که لازم بود شهامت انعطاف را داشتیم؛ و در همه جا از ظرفیت حقوق بین‌الملل استفاده کردیم و توانمندی گفتگوی سازنده را به خوبی آشکار ساختیم. نکته کلیدی در موفقیت گفتگو، این واقعیت است که، هر بازیگری در نظام بین‌الملل که در پی خواسته‌های حداکثری باشد و جایگاهی برای طرف مقابل خود باز نکند نمی‌تواند سخن از صلح، ثبات و توسعه یافتگی بزند. همانگونه که در تجارت و فعالیت اقتصادی، باید منافع طرفین در نظر گرفته شود، در سیاست نیز چند جانبه‌گرایی و بازی‌های برد ـ برد، باید مبنا واقع شود.

ادامه دارد...

2929

کد N974274