رئیس جمهور چین:

مشکلات باید با دیپلماسی حل شوند

سیاسی

رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار حل مشکلات جهانی از طریق دیپلماسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «شی جینگ پینگ» رئیس جمهور چین در سخنان خود در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: کشورهای بزرگتر و قدرتمندتر نباید با قلدری با کشورهای کوچکتر رفتار کنند  

جینگ پینگ همچنین خواستار حل مشکلات جهانی از طریق گفتگو و دیپلماسی شد و بر بازی برد برد در سطح جهان تاکید کرد.

وی با اشاره به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ جهان گفت این بحران به ما یاد داد که فقط نباید به سود فکر کنیم.

رئیس جمهور چین با تاکید بر لزوم توسعه پایدار در جهانگفت: همکاری کشورها و باز بودن لازمه توسعه پایدار دانسته و گفت تمامی مردم جهان باید از عزت و سعادت برخوردار داشته باشند.

وی در خصوص لزوم تعامل فرهنگ ها و مشارکت آنها با یکدیگر گفت: تمدن های مختلف در تعامل با یکدیگر باید تفاوت های همدیگر را بپذیرند و هیچ تمدنی بر دیگر تمدن ها برتری ندارد.

وی همچنین بر تعهد کشورش برای حل مشکلات زیست محیطی جهان و مسئله گازهای گلخانه ای تاکید کرد.

رئیس جمهور چین همچنین بر تعهد کشورش به صلح جهانی تاکید کرده و گفت چین هرگز به دنبال سلطه و هژمونی در سطح جهان نبوده است.

وی گفت چین در عرصه بین المللی برای توسعه در کنار کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای آفریقایی ایستاده است و از آنها حمایت می کند.