سیدمصطفی میرسلیم:

عربستان خدمت به حجاج را تبدیل به کشتار کرد/ ادعای مضحک سعودی‌ها

سیاسی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از اين مضحك‌تر نمى‌توان شنيد كه دولت عربستان ادعا كند حجاج ايرانى در هنگام رمى جمرات، تجمع و شعار سياسى داشته‌اند و اين موجب ازدحام و كشتار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مکه مکرمه به سر می‌برد، طی یادداشتی به وقوع فاجعه منا پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

در سال اول پادشاهى ملك سلمان در عربستان با حوادث و سوانح فاجعه آميز متعددى مواجه شده ايم كه مشابه يكى از آنها را در دوران ملك عبدالله شاهد نبوده ايم. اين زنجيره مرگبار و اسفناك حوادث قطعاً نشاندهنده اشتباه مديريتى ملك سلمان و گروهى است كه با او در عربستان اريكه قدرت را تصاحب كرده اند. در يادداشت قبلى خود اشاراتى به مسئوليت دولت تازه كار عربستان در حادثه سقوط جرثقيل نمودم و اينك لازم مى دانم به مشكل ازدحام در رمى جمرات امسال كه تا كنون بيش از ١٣٠٠ نفر قربانى گرفته است بپردازم.

مقدمةً بايد يادآورى كنم كه وقتى جمعيت به مرز يك ميليون نفر مى رسد اداره امور مختلف آن اعم از عبور و مرور و امنيت و بهداشت و خدمات جمعى از جمله آبرسانى و تغذيه و دفع زباله و هدايت آبهاى سطحى و فاضل آب ، وارد مرحله جديدى مى شود كه مستلزم دانش تخصصى و اتخاذ راهبرد و تدبير مناسب و استفاده گسترده از سوابق و تجرببات مثبت و منفى گذشتگان در زمينه هاى مشابه است. از اين رو مديريت كلانشهرها را در امتداد مديريت شهرهاى بزرگ قرار نمى دهند و برنامه ها و هماهنگيها و طرحهاى ويژه اى كه جوابگوى نيازها و مقتضيات خاص آن كلانشهرها است منظور مى كنند والا آن شهرهاتبديل به جهنمى از مزاحمتها و نابسامنيها و تخلافات و حوادث جانكاه امنيتى و عمومى مى شود. انتخاب مديران آن كلانشهرها نيز بر مبناى شايسته سالارى از ضوابط خاصى تبعيت بايد بكند كه براى شهرهاى كوچك و متوسط چندان ضرورت ندارد هر چند همواره مفيد است.

رقم رسمى حجاج خارجى امسال بالغ بر ١٣٥٠٠٠٠ نفر است كه اداره امور آنها در حرمين شريف بويژه درمكه، شامل مسجدالحرام و عرفات و مشعرالحرام و منى ، بايد با سياست گذارى شايسته اى كه به تأييد كشورهاى اسلامى رسيده باشد ، و برنامه ريزى دقيق با هماهنگى همان كشورها و سپس طراحى و بويژه اجراى مناسب و آنگاه نظارتى بسيار موشكافانه همراه باشد: بسيارى از حوادث به سياستهاى نامناسب دولت عربستان بر مى گردد كه بنوعى خود را مالك حرمين مى داند در حالى كه اين مالكيت  از لحاظ معنوى متعلق به جهان اسلام است و دولت عربستان فقط مى تواند مدعى خدمتگزارى به حجاج باشد و همين واژه را البته از زمان ملك فهد عمداً انتخاب كردند ولى نتوانستند به لوازم آن پايبندى نشان دهند و خدمت به حجاج را تبديل به كشتار حجاج نكنند ، حجاج بى گناهى كه ضيوف الرحمن اند و بااعتماد به دولت عربستان وارد حرمين مى شوند تا تكاليف شرعى خود و مناسك حج و عمره را قربةً الى الله برپا كنند. آنچه بايد در مورد فجايع امسال بررسى دقيق شود ، از جمله اينهاست :

١- تغييرات مديران ارشد و ميانى مسئول امور حج در عربستان چگونه انجام گرفته است؟

٢- عدم برنامه ريزى براى به حداقل رساندن تداخل بين امور توسعه اى حرمين و اعمال حج.

٣- عدم توجيه مسئولان اجرايى و انتظامات بويژه در مراسم توأم با ازدحام مانند رمى جمرات : يك بى دقتى در جلوگيرى از مواجهه دو جريان فشرده جمعيتى سريعاً دو دسته جمعيت بى پناه را در مقابل هم قرار مى دهد كه نتيجه اى جز كشتار هزار نفرى ندارد و اين اشتباه بزرگى است كه امسال ، پس از ٩ سال كه ضيوف الرحمن از شبيه چنان فاجعه اى مصون مانده بودند ، در اثر دستور نابجا و راهنمايى غلط مسئولان اجرائى رده صف ، در رمى جمرات روز عيد قربان رخ داد و مردم مسلمان را عزادار كرد.

٤- عدم رسيدگى فنى به تأسيسات مختلفى كه بايد در ايام حج كاملاً بى نقص باشند و عدم نظارت مستمر بر آنها: اغلب وسائل ترابرى و تأسيسات نظافتى و بهداشتى و سرمايشى و تهويه اى و بالابرها نيازمند نگهدارى بوده اند كه بموقع انجام نشده و تعمير آنها نيز به دليل فشردگى فعاليتهاى دوران حج به تعويق مى افتد و منجر به حوادثى نظير كنده شدن پنكه سقفى و  از كار افتادن قطار و خرابى وسائل حمل و نقل عمومى ….و در نتيجه وارد آمدن خسارت جانى به حجاج مى شود، حجاجى كه تمامى هزينه هاى آن موارد را به دولت عربستان از قبل پرداخت مى كنند. البته خرجهايى كه دولت عربستان بويژه در ده سال گذشته انجام داده ، برخى امكانات رفاهى و بهداشتى را براى حجاج ايجاد كرده ولى آن امكانات اگر به شكل مناسبى تعمير و نگهدارى نشوند ، خود به آلت قتاله تبديل مى گردند و اين نكته اى است كه ظاهراً دولت عربستان از آن غافل مانده و حداقل بر آن نظارت نكرده است.

٥- عدم سياسى كردن خدمات حج نكته اى است كه دولت عربستان بايد وجهه همت خود قراردهد و هيچگاه با سياسى كارى نواقص و اشتباهات خود را به ديگران و تجمعات آنان نسبت ندهد. از اين مضحكتر نمى توان شنيد كه دولت عربستان ادعا كند حجاج ايرانى در هنگام رمى جمرات تجمع و شعار سياسى داشته اند و اين موجب ازدحام و كشتار شده است! دولت عربستان بايد صادقانه مسئوليت و تقصيرات خود را بپذيرد و به كمك ساير كشورها و ايجاد آمادگى عمومى لازم مانع تكرار اين فجايع شود ، فجايعى كه كفايت خدمت رسانى به حجاج را زير سؤال مى برد و ضمناً تصوير بسيار زشتى از اين مراسم عظيم و باشكوه اسلامى در اذهان عمومى پديدار مى كند.

اللهم انت ثقتى فقنى شرّ خلقك

سيد مصطفى ميرسليم

منى ١١ ذيحجة ١٤٣٦»