• ۵۲بازدید

رییس جمهور ایران سخنران روز اول مجمع عمومی سازمان ملل

وبگردی